އަލް އިއްތިހާދު އަތުން މޮޅުވެ، އަލް ހިލާލަށް 9 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް

އިއްތިހާދު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސްއިން ހޯދައިފި

"23 ވަނަ ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދު ވޮލީބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2024" މިމަހުގެ 26 ގައި ފަށަނީ

ޗެންޕިއަން އިއްތިހާދު ބަލިކޮށް، އަލް ނަސްރު އިން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއާއެކު މޯލްޑިވިއަންއިން އެއްބަސްވުމަކަށް

މޯލްޑިވިއަން - އިއްތިހާދު ގުޅުމެއްގެ ސޮއި އަޅައިފި

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން ރާއްޖޭގެ 16 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަނުން އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

ކުލަބް ވޯލްޑްކަޕް: އަލް އިއްތިހާދު ބަލިކޮށް އަލް އަހްލީ ސެމީ ފައިނަލަށް!

އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަން އަލް އަހުލީ އަތުން ބަލިވެ، އަލް އިއްތިހާދު ކުލަބް ވޯލްޑްކަޕުން ކަޓައިފި