ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާލެ ގެނެސްފި

ނުތަނަވަސްކަމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ އަދި ކޮށްކޯފުޅު ހަމްޒާ އެކުގައި

އަބްދުﷲ ރަސްގެފާނާއި އަމީރު ހަމްޒާ އެކުގައި، އާއިލާ ވެސް އެކުގައި

މިއުޒިކާއި ލަވަ ހަރާމް ވަނީ މުންކަރާތްތަކަށް އަރައިގަތުމުން : ޑރ.އަބްދުﷲ ދީދީ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް ޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންތިޚާ ބުކޮށްފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސަކަށް ޝައިޚު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި