ޔޫރަޕްގެ ސަރުކާރުތައް ބިރުގަންނަނީ އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރާތީ!: ސްވިޑްންގެ ރައްޔިތުން

ހޯރަފުށީގެ އެމްޑީޕީ އެންމެ ވަރުގަދަ އެކްޓިވިސްޓު ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހިގެން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން އެ ރަށަށް، ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

ބިލެއްދޫ ފުރަތަަމަ ހާފިޒާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް؛ ރައްޔިތުން ދެއްކީ ކާމިޔާބީގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް!

ރައީސް ޞާލިހު ލޯނު ނުނެންގެވިނަމަ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުނީސް: ރޮޒައިނާ

އައްޑޫ ރައްޔިތުން މިސަރުކާރާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް މިދަނީ އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ކުރަމުން – ރައީސް

އަދާލަތަށް އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުނުވުމުން ޒައިދަށް ގޯސްވީ ރައްޔިތުން

އަފްޣާން ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ގަދަފިންޏާއި ސްނޯގެ ސަބަބުން މަރުވަނީ

މެމްބަރު ގާތް ނޫނަސް، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބާކީކޮށް ނުލާނަން: ރައީސް

ނަމުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަދީ ރައްޔިތުން ހެއްލުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: ނާޒިމް