އަނބިމީހާގެ ކިބައިގަ ހުންނަން ބޭނުންވާ ސިފަތައް ހުރި އަންތބަކު ލިބުމުން ބޭނުން ނުވާ ސިފަތައް ހުންނަ އަންހެނުންގެ ފަހަތުން ދުވާނަމަ ވަރިމަދުކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތަ؟

ޕާސްޕޯޓު ގެއްލުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ 2،000ރ. އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ ގޮތަށް ހަދައިފި

ވޯޓުލާ އާބާދީގެ 44 އިންސައްތައަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ މީހުން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރަކު ބަލި މީހެއްގެ އެހީތެރިންނާ 'އެކަށީގެން ނުވާ' ގޮތަކަށް މުހާތަބު ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

އެކުގަ ދިރިއުޅޭތާ 7 އަހަރުވީއިރު ހިނިތުން ނުވާ، މި ސިފަތައްހުރި ފިރިއަކާއެކު ދިރިއުޅެވިދާނެތޯ؟

ކިތަންމެ ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރިޔަސް، ފީގެ ރޭޓު ބޮޑު ނުވާ ގޮތަށް ހަދަން ނިންމައިފި!

ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަ ނުވާ މައްސަލާގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިޓީއެއް ރައީސް ޞާލިހަށް!

ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް، ފުރައްސާރައިން ވެސް ވަނީ ފައިދާ ކަމަށް

ހުކުރަށް ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވާ މީހަކު ހޯދަނީ

އަސްލަމް ވިދާޅުވަނީ އަދި ބަލިވާން ގާތްވެސް ނުވާ ކަމަށް