ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުދިން ފެނުމުން ފޮޓޯ އާންމު ނުކުރަން އެދެފި

ފިލައިގެން އުޅުނު 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ހޯދާ އާއިލާއާއި ހަވާލުކޮށްފި

އުދާސްގެއިން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޯއައިސީ، ހަޤީޤަތް ހޯދާ ދިރާސާކުރުމަށް މިޔަންމާއަށް

ހައްޤާއި ބާޠިލްގެ ތަފާތު ފެންނާނީ ހޯދާ މީހަކަށެވެ!

އިއުލާން ނުކޮށް ތަކެތި ހޯދާ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާ މެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތަކާއެކު ކައުންސެލިން ހޯދާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ

ގެއަކުން ވަގަށްނެގި 68،000 ރުފިޔާގެ ތަކެތި 12 ގަޑިއިރުތެރޭ ހޯދާ 3 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޭދޫގައި ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކެމެރާއެއް ގެއްލުނުތާ 3 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހޯދާ ވަގަށް ނެގި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި