މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެލަވަންސާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ހަވީރު އަޑުއުފުލަން ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދަށް އެއްވަނީ!

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: ރަންބޫޓުގެ ކުރީގައި ދަގަނޑޭ

އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް "ހަވީރު"ގެ ޚަބަރުތައް ފޮނުވަން ފަށައިފި

މައުމޫންގެ ދީނީ ޚާއްސަ މަޒުމޫންތަކެއް "ހަވީރު"ގައި

މާދަމާ ހަވީރު އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ އެއްވުމެއް

އިތުރު ތިން ޖަމާއަތެއްގެ ޙައްޖުވެރިން މިއަދު ހަވީރު ފުރައިފި

“އިސްލާމިކް ފެއަރ” މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވައިފި

ނައިޓް މާކެޓް ހަވީރު ގަޑީގައި ވެސް ބާއްވަން ފަށައިފި

ދިވެހި ލީގް، ދެ ވަނަ ބުރު: ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ މޮޅު ކުޅުން ތެރިންނާއި، ކޯޗާއި މޮޅު ރެފްރީން ނަން އިއުލާން ކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ލީގު: ވިކްޓްރީ، ވެލެންސިއާ މެޗު މިއަދު ހަވީރު، ވީބީ، މާޒިޔާ މެޗު މިރޭ