ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ވިލާ ހައި ސްކޫލް ކުދިން މެލޭޝިއާއަށް

އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔަބު ސްކޫލްކަށް ދަރުމަވަންތަ

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަން 150 ޑޮލަަރަށް ލަންކާއަށް!

ފުރަތަމަ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފި

މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

12 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރާއި ކަލާފާން ސްކޫލް ހޯދައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލްތަކަށް ޖާމާލުއްދީނާއި އަމީނިއްޔާ

އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް މެލޭޝިއަން އެއާލައިނުން ޓިކެޓްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އިންޓަ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި