އިންޑިޔާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކޮށްލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ކުރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމުން ހޯދައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ކެރަމް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޓީމްތައް ހޮވިއްޖެ

މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ކްރިކެޓް މުބާރާތް

އިންޓަ ސްކޫލް ކެރަމް މުބާރާތް ފަށައިފި

ކުނިކޮށީގެ ދުމުން "ކޮށިއަރާތީ" އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ކުދިން ގެއަށް!