ގާސިމް ވިދާޅުވީ މިއީ ވެރިއަކު ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ކަމަށް!

ވިލިމާލެއާ މާލެއާ ދެމެދު ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އައްޑޫ ޕޯޓުގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޔޫތު އެޑްވައިޒަރސްގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި މެންބަރު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ބައްޕާފުޅު މުހައްމަދު ގާސިމް އަވަހާރަވ

މެންބަރު ސިޔާމްގެ ބައްޕާފުޅު ގާސިމް އަވަހާރަވެއްޖެ

ގާސިމް ސުލައިމާނީ މަހާނަ ދޮށުގައި ބޮޑު ގޮވުމެއް، 103 މަރު

މާމިގިލީ ދާއިރާއާއި ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ ޖޭޕީއަށް ޕީއެންސީން ދޫކޮށްލަނީ ގާސިމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕޭނަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް!

އައު އަހަރެއް ފެށޭއިރު އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައަކީ ފަލަސްތީނު މުސްލިމުންގެ ނިކަމެތި ހާލަތު: ގާސިމް

ގާސިމް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް: މުއިއްޒުއަށް ސަމާލުވާތި

ގާސިމް، ސިޔާމް، ނާޒިމާ ދެކޮޅަށް ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނިކުންނާނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އުވާލުމުގެ ވާހަކަ ކައުންސިލުން ދެއްކި، އެކަމަކު ފާހެއް ނުވި: ގާސިމް

ޖޭޕީ އުވާލަން ވާހަކަ ދެއްކި؛ ކައުންސިލުން އެއްބަހެއް ނުވި: ގާސިމް