ގާސިމް އިބްރާހިމްއަކީ އެއްޗެއް މަދުވެދާނެތީ އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއްނޫން: އަހްމަދު ސައުދު

ނާޒިމް ޕާޓީ އުފެއްދެވުން: ގާސިމް ސިފަ ކުރެއްވީ ހަރާންކޯރުވުމެއް ގޮތު

ބޮންޑޭ، ގާސިމް އަށް: މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވާ މީހެއްގެ ވޯޓެއް ބޭނުމެއް ނޫން!

އަންހެނަކު ހަދާފާނެ ކޮންމެ ފަދަ ދޮގެއް ވެސް: ގާސިމް

އީސަގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ "ކޮންމެ ފަދަ ދޮގެއް ވެސް ހަދައިފާނެ" ކަމަށް

އެންމެން އީސަ އާ ދެކޮޅަށް: ގާސިމް ކުޅުއްވީ އީސަގެ ދިފާއަށް!

ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އީސަގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް ނުކުންނަވައިފި

ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ގާސިމް ދުރަށްދާންޖެހޭ: އާޒިމާ

މީހަކު ބުނާ ބަހަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވާނެ: ގާސިމް