ބިލްތައް "ކުރުގަޅުވާލައިގެން" ނުނިންމަވާނެކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެފައިވޭ: އަސްލަމް

އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީއަށް ކާމިޔާބު ހޯދަން އުޅުއްވީ ގާސިމް، ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕެއް ނުފެނޭ: ރިޔާޒް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެންމެ ގާބިލު ބޭފުޅަކީ ގާސިމް: އަލީ ސޯލިހު

ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން 110 ވޯޓުން ގާސިމް ގޮނޑި ދިފާއު ކޮށްފި

އާދްމަ ޝަރީފު، ގާސިމް އަދި ސައީދުގެ ވޯޓުތައް އަލުން ގުނަނީ

ބާތިލް ވޯޓު ގުނުމުން ގާސިމް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރަގު ވީ ބޮޑު!

ބާތިލް ވޯޓު ގުނުމުން ގާސިމް ފަރަގު ބޮޑުކޮށްފި

ބާތިލް ވޯޓް ގުނުމުންވެސް ކުރި ހޯއްދެވީ ގާސިމް

ގާސިމް ދާއިރާގެ ތިން ފޮށީގެ ބާތިލު ވޯޓު އަލުން ގުނަނީ

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ދޮށީ މެންބަރަކަށް ގާސިމް، އެންމެ ހަގު މެންބަރަކަށް ވިސާމް!