މެރަތަންގެ ގައުމީ ރިކޯޑާއެކު ޔޫސުފް ދިގު ދުވުމުގެ އެންމެ އުހަށް

އިމަރޖެންސީ ކޭސްއެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެންމެ އިސްކަންދޭނީ އެކަމަށް: ވަޒީރު އަމީން ސްޓޫޑެންޓް ޖާނަލިޒަމް ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޕޮންސަރ އަކަށް މޯލްޑިވިއަން ހަމަޖައްސައިފި ގައުމީ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް އަނެއްކާވެސް ދަރަވަންދޫ އަށް ފަށަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ އާ މަތިންދާ

ރަން މެޑަލް ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައި ގައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމު ތައްޔާރުވަނީ

ބާރަށު ކާނިގަހުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ބަލާ، ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގާނޫނުން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ގައުމީ މަރުކަޒު

ޖެހިލުންވާ ޓީމެއް ނެތް، އަމާޒަކީ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ކުޅުން: މަސްއޮޑި

ގައުމީ ތާރީޙު ދުވަހަށް ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

50 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ގައުމީ ރިކޯޑު އާން އައުކޮށްފި

ގައުމީ އިނާމަށް މާޗް 28 ގެ ކުރިން ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިފި

ބްރޫނާއީގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ‌‏ފޮނުއްވައިފި‏