ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީ މަހު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަނީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީ 5 ގައި ބާއްވަނީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފެބްރުއަރީ 5ގައި ބާއްވަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ފެނަކަ އަށް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީއަށް އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި