މާމިނގިލި ދާއިރާގެ ގޮނޑި މިފަހަރުވެސް ގާސިމަށް، އަނބިކަބަލުން ނަހުލާއަށް ނާކާމިޔާބު!

ކިނބިދޫ ދާއިރާ ތާރީހު ތެރެއަށް، ނާޝިޒަށް ގޮނޑި ގެއްލި ދާއިރާގެ ދަރި އަޝްރަގަށް!

ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މުޙައްމަދު އިސްމާއީލަށް

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅު ފާތިމަތު ސައުދާ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްޑީޕީން ރަސްކަން ކުރި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް އެނބުރިއްޖެ

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ސައުދާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފަލާހު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅު ސައުދާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި