އެޗްޑީއެފްސީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްދީފި

ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ގެކޮޅު މަރާމާތު ކުރަން ހަރަދުވި ފައިސާ އަނބުރާ ދީފި

އިނާމު ފައިސާ އުނިކޮށް ޖޮކޮވިޗްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިނާމު ފައިސާ އުނިކޮށް ޖޮކޮވިޗްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޑޮލަރު ހޯދައިދޭނަކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމާއި ސައްހަނޫން ޓްރާންސްފަރ ސްލިފް ފޮނުވާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަނީ، ސަމާލުވޭ

އިސްދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަޅުލާފައި ހުއްޓައި ހޯދައި ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޗައިނާ އިން އުޅެނީ ފައިސާ ދީގެން ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރަން: އާޒިމް

ސަމާލުވޭ! މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދަން، ފޭކް ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ފޮނުވަނީ

ޗައިނާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިސާ ދީގެން ވެސް ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރަން: އާޒިމް

ބީއެމްއެލް އިން ބުނަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުން ދެފަހަރަށް ފައިސާ ނުކަނޑާ ކަމަށް.