ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފައިސާ ރަށްރަށަށް ހޭދަކުރަނީ

ސީލައިފުން ފްލެޓް ގަތް ފަރާތްތަކަށް އެޗްޑީސީން ފައިސާ ދޭން އެދިއްޖެ

ޕީޖީ އޮފީހުން ދަތުރު ފައިސާ ހޭދަކުރި ގޮތް މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ ހިލާފު

ކޭކު ކެއުމަށް ފަހު ފައިސާ ނުދިނުމުން ފިހާރަޔަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

މީހަކަށް ފައިސާ އަނބުރާދޭން ސީލައިފްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ފައިސާ ދައުރު ކުރީ ސިއްރަކުން ނޫން، ނަމަވެސް އެކަކުވެސް ކުއްވެރިއެއްނުވި!

އެމްއެމްއޭގައި ފައިސާ ގެލެރީއެއް ހުޅުވައިފި

ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ބަނުމަށްފަހު މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ވަގަށްނަގައިފި

ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ބަނުމަށްފަހު މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ތިޖުރީގައި ހުރި ފައިސާ ވަގަށްނަގައިފި

މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ފައިސާ ނަގައިފި