އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބުރޭ

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މަޖިލީހުގެ ނައިބުކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާނީ ހޯރަފުށީ މެމްބަރު ސަލީމް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާދު، އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ނިންމައިފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާދު، އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަކަށް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިންތިޚާބުކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރު ޝަމްނާޒް ވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޖޭއެސްސީ މެމްބަރު ކަމަށް އަސްލަމް އައްޔަނުކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި މާނިއު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

އައިޕީޔޫގެ އިސްމަގާމަކަށް މެމްބަރު ޖީހާން!