ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއް މެމްބަރު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރު ކަމަށް ސިނާން ހަމަޖައްސައިފި

މި ސަރުކާރުގައި ވެސް ސިނާނަށް ބޯޑު މެމްބަރު ކަން

މެމްބަރު އަސްލަމްގެ ސަޕޯޓަރަކަށް ރޮޒެއިނާގެ ހޫނު ރައްދެއް

މެމްބަރު އަސްލަމްގެ ނަމުގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ފޭކް މެސެޖުތަކެއް

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ބަލޮޗިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ދިޔަ މެމްބަރު ބޭރުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީއިން ނެރޭ މެމްބަރު ކަނޑައެޅުން 27 ގައި

ކުރީގެ މެމްބަރު ރުގިއްޔާއަށް އެންސްޕާގެ އިސް މަގާމެއް

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ގެ އަޑު ވަރަށް މުހިއްމު – ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ރައީސް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ޖޭޕީން ތާއީދު ހޯދައިދޭނެ – މެމްބަރު ރިޔާޒު