މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަން ދީފި

ވޭޓަރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މެމްބަރު ޝުޖާއުގެ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކުރަމް އައްޔަން ކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު މެމްބަރު ފަލާހު ދޫކޮށްލައިފި

މެމްބަރު ފައްޔާޒު ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

މެމްބަރު ފައްޔާޒު ދޫކޮށްލައިފި

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ވެސް ހުކުމެއް ނީއްވާ