މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިންފާރު އުސްކުރުމަކީ ކިއްލާ އަކަށް ހެދުން ކަމަށް މެމްބަރު ނަޝީދު ސިފަކުރައްވައިފި

އިމްތިޔާޒުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މެމްބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓާއި ރުހުން ދިނުމުގެ ވޯޓު ތަފާތު: މެމްބަރު ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަކުރަކާ ބެހޭ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް އިއްވުމުގައި އަމަލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: މެމްބަރު ނަޝީދު

ޑީއާރުޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ މެމްބަރު ހުރަސްއަޅުއްވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރައްވައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް 26 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާދަމް މަނިކާއި އަސްވާން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރިޝްވަތު ހިފިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފަރެސްމާތޮޑާ މެމްބަރު މުއްތޮލިބާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

މެމްބަރު މުއްތޮލިބު މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ