މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ އަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުކަން ދީފި

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޑީއާރުޕީ މެމްބަރު ވަކިކުރުމަށް އެލްޖީއޭގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒުގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒުގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒުގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒުގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި އަމިއްލަ މެމްބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށް، ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ހޯދައިދީފި

ރީކޯ މޫސަ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ސަމީރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގައި ހުންނަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާގު ވޯޓެއް ނަގަނީ!

މެމްބަރު އާދިލް 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން އަމުރުކޮށްފި