ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ދުވަހުގެ މޫސުން: މެޓުން ބުނަނީ ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް!

ދުވަހުގެ މޫސުން: މިއަދުވެސް މެދާއި ދެކުނަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ސަމާލު ވުމަށް މެޓުން އިލްތިމާސްކުރޭ

މޫސުން: ރާއްޖޭގެ ހަތް އަތޮޅަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު

ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސް: ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް

ދުވަހުގެ މޫސުން: ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާތީ ސަމާލުވުމަށް މެޓުން އިލްތިމާސްކުރޭ

މިރޭގެ މޫސުން: މެދުރާއްޖެއާއި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވޭ