ކުރިޔަށް އޮތީ މޫސުން ގޯސް ދެ ދުވަސް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މޫސުން ގޯސްވެ ގިނަ މަރުތަކެއް

އެމެރިކާގެ މޫސުން: އިރުއުތުރުގައި ފެންބޮޑުވެ، އެހެން ހިސާބުތަކުގައި އިންތިހާއައަށް ހޫނު ގަދަވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނު ކޮރެއާއިން 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ދަނބު މޫސުން އަތުވެއްޖެ، ނުކައި ދޫކޮށްލާ ވަރު އެއްޗެއް ނޫން

ދުވަހުގެ މޫސުން: އުދަ އަރާފާނެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓުން އިލްތިމާސްކުރޭ

މޫސުން އަދިވެސް ގޯސް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑޫ ބަޔަކަށް ހުދު ސަމާލު

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑުބަޔަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ކަނޑު ދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވޭ

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި