ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ!

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓު

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

މުންނާރުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން ލަސްވަނީ މޫސުން ތަން ނުދޭތީ: ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ މަރުކަޒު

މޫސުން ތަންދިނުމުން މުންނާރުގެ އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މޫސުން ގޯސްވުމުން ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި

މަޅުމަތި: މޫސުން ބަދަލުވީމާ...

މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ!

މޫސުން ގޯސްވެ މެދު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި