މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް: ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދުރާލާ އެޅުމަށް ޑިޒާސްޓާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަ އަރާނެ: މެޓް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، އަނެއްކާވެސް ހުދު އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް އަތޮޅުތަކައް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

މިއަދު ވެސް ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މޫސުން ގޯސްވެ ފުވައްމުލަކަށާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ، އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި