ކެރީގެ އަސަރު ފޯރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުދަތުރު ކުރާ މީހުން ސަމާލުވާން އެދެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ކަނޑުދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުދަތުރު ކުރާ މީހުން ސަމާލުވާން އެދެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެތީ 3ވަނަ ފަހަރަށް އެލަރޓް ދަމަހައްޓައިފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު އުތުރާ މެދު ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ 9 އަތޮޅަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި