އަފްޣާނުގެ ވެރިކަން ޣަނީއާ އަބްދުﷲ އާދެމެދު އެއްވަރަށް ބަހައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޣަނީ އާއި އަބްދުﷲ ބާރުތައް ހިއްސާ ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

އައްޑޫން ވިއްސާރައިގަ ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އަބްދުﷲ އަހުމަދު ފައުންޑޭޝަނުން އެއްލަކަ ރުފިޔާ

އަބްދުﷲ އަހުމަދު ފައުންޑޭޝަނުން އައްޑޫއަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް!

އަބްދުﷲ އަހުމަދު ފައުންޑޭޝަނުން އައްޑުއަށް 100،000 ރުފިޔާ

ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމުން ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ އާއިލާއަށް

ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ އާއިލާއަށް

ހުސައިން އަބްދުﷲ ނިޔާވުމުން ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ އާއިލާއަށް

ހުސެއިން އަބްދުﷲ: ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ އެއް ތަނބު

ހުސެއިން އަބްދުﷲ: ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ އެއް ތަނބު