ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި އަބްދުﷲ ޖަމީލު އަވަހާރަވެއްޖެ

އަބްދުﷲ ޖަމީލު އަވަހާރަވެއްޖެ

އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަވަހާރަވެއްޖެ

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަވަހާރަވެއްޖެ

އަބްދުﷲ ޖަމީލް ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލައިފި

އަބްދުﷲ ޖަމީލު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމާގައި 3 ދުވަހަށް ދިދަ ބައި ދަނޑިއަށް ތިރިކުރަނީ

އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގާ ތިން ދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަވަހާރަވެއްޖެ

އާރްޑީސީގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ އަފީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި