ޑރ. އަބްދުﷲ ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގެ އިޙްތިރާމާއި އިތުބާރު ދިވެހިން ހޯދައިފި: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ދައުރު ހަމަވެއްޖެ

އިސް ގާޟީ އަބްދުﷲ އަލީ އަދި އިބްރާހީމް އަހުމަދު ރިޓަޔަރކުރައްވައިފި

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ އެޖެންޑާއަކީ ނަފްރަތު: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

36 އަހަރަށް ފަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުالله އަލީ ރިޓަޔާ ކުރައްވަނީ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ މިރާއްޖެއަށް އެކަށޭނެ ނިޒާމެއްނޫން: އިމްރާން އަބްދުﷲ