އަބްދުﷲ ރިޔާޒަކީ ގޮތެއްފޮތެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން: ގާސިމް

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅި ކަންކަން ދަނީ ކުރެވެމުން: ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރު

އަދުލުއިންސާފު ނެތްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ: އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

އައު ސިޔާސީ ފަލްސަފާއެއް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގައި އެބައޮތް: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީނަށް ހުއްދަ ދީފި

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީންގެ "ނޭޝަނަލް ސޮލިޑާރިޓީ ޕާޓީ" އަށް އީސީން ހުއްދަ ދީފި

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާގެ ދެ މިނިސްޓަރަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި