އަބްދުﷲ ސައީދާއި ދެ މެންބަރަކަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމުގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަނބުރާ ނަގައިފި

ޖޭޕީން ރައީސް ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއް ނާންނާނެ - އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ޖޭޕީން ރައީސް ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއް ނާންނާނެ: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

3 ގައުމެއްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންނާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އެސްޖީގެ ނައިބަކަމަށް ޝައިޚް އަބްދުﷲ ރަޝީދު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެސްޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ޝައިޚު އަބްދުﷲ ރަޝީދު އައްޔަންކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މިއަހަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: އަބްދުﷲ އަމީން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ދެކޮޅު: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ހ. ތިމާވެށި އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ