އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަ ދެވަނަ ފަހަރަށް މަދަނީކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ފަހު 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އެނބުރި ޑީއާރުޕީ އަށް

24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމުގެ ނިންމެވުން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ޑީއާރުޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ޗެމްބަރުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުﷲ އަރީފު ހަމަޖައްސަވައިފި

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އަލީ ވަހީދާއި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބަންޑާރަ ނައިބަށް ހުވާ ލައިދެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރެއް ހޯދުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް އެޑްރެސް ކުރައްވާ ރައީސް އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނޯޓެއް ފޮނުއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޝާޙިދުއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މޫސާ އަދި ނައިބު ރައީސުންގެ މަގާމަށް އަސްލަމާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ އިންތިހާބުކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކާނަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލަށާއި އަހުމަދު ނިލާމަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ދީފި