އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް އިންސާފު ނުލިބި އިތުރު 5 އަހަރު މަޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ: ރައީސް

އުރުދުންގެ އަބްދުﷲ ރަސްގެފާން ޣައްޒާއަށް އެހީ އުފުއްލެވުމުގައި

މިއަހަރުގެ ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ގދ ތިނަދޫ އަބްދުﷲ އަފީފް އަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަކީ ގައުމީ ޖިހާދެއް: އަބްދުﷲ ނާޒިމް

ސިޓީތަކާއި ޢިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ޕީއެސް އަކަށް އަބްދުالله ރަޝިދު

ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު

ކަސްޓަމްސްއަށް 32 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ވަހީދު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް

32 އަހަރުގެ ޚިދުމަތަށްފަހު ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި