އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިސްރަށް ވަޑައިގެންފި

އަފްޣާން އިންތިހާބުން ޣަނީ އާއި އަބްދުﷲ ވެސް ކާމިޔާބީ އިއުލާންކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަށް: ޑރ. އަބްދުﷲ އަބްދުﷲ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ޗައިނާއާއި އެކު ކުރިއަށްދާން: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޗައިނާއިން އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ލިބުނީ ފިނި ތަރުހީބެއް: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން ނަޝީދަށާއި އަޙްމަދު އަބްދުﷲ އަށް

އަބްދުﷲ ދީދީގެ ޖާގައަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަގާމުން ވަކި މީހަކަށް ނުބަލާ ޙުކުމް ކޮށްފައި ވާތީ – އަބްދުﷲ ދީދީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަބަދުވެސް ދެމިހުންނަވާނަން: އަބްދުއްރަހީމު