އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ފާސްކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މަގާމުން ވަކި ކުރަނީ

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަމުން އަބްދުﷲ އަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިސްރަށް ވަޑައިގެންފި

އަފްޣާން އިންތިހާބުން ޣަނީ އާއި އަބްދުﷲ ވެސް ކާމިޔާބީ އިއުލާންކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަށް: ޑރ. އަބްދުﷲ އަބްދުﷲ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ޗައިނާއާއި އެކު ކުރިއަށްދާން: އަބްދުﷲ ޝާހިދު