ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް

ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު ކަމަށް އިބުރޭ އާއި އަހްމަދު އަބްދުﷲ ހޮވިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު ކަމަށް އިބްރޭ އާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ ކުރިމަތިލައިފި

ގުއަޓަމާލާގެ މަތީ ޝަރަފެއް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް އަރުވައިފި

ރަައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ހިތްދަތިކަމުގައި ބައިވެރިވަން: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ރައީސް ކަމަށް ރުކުން ހަމަވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު: ރައީސް ނަޝީދު

އޯއެލްއެސްސީގެ އަގުހުރި ފެންޓަސީ ލީގު: އެއްވަނައަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ހަމީދު ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި