މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގެ ތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލް އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވެއްޖެ

ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވެގެން ތާޕްސީ ރަތަށް!

މިހާތަނަށް 92588 ގޭބީސީއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް ސަރުކާރުން ކުޑަ ކޮށްދީފި

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު 14:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މާދަމާ 14:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 16:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ފެނަކައިން ހިދުމަތްދޭ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުން ކުޑަވެއްޖެ

ކަރަންޓު ކެނޑެން ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން: ސްޓެލްކޯ