ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނޭ، ކުރިކަމަކީ އަގު ހަމަމަގަށް އެޅުވުން: ފެނަކަ

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އުފައްްދަންޖެހޭ ކަރަންޓުގެ ނިސްބަތް އިތުރު: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓުގެ ސަބްސިޑީއަށް އެދޭ ފޯމް ކުރިނބީގައި ދޫކުރަން ފަށައިފި

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑުނު ގެތަކަށް އަލުން އެ ހިދުމަތް ލިބެން ފަށައިފި

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ

ރަސްދު އަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމާ ސްޓެލްކޯ ހަވާލުވެއްޖެ

ރަސްދު އަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމާ ސްޓެލްކޯ ހަވާލުވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯއިން ރަސްދޫއަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ

ފުލިދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓުގެ 30 ޕަސެންޓް އިއާދަ ކުރެވޭ ހަކަތައަށް ބަދަލު ކުރަނީ