ދެ އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މޫދަށް ގެނބިގެން 2އ. ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ފުނަދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އިންސާފު ގާއިމްވާ ކަމުގެ އިހްސާސް ނުވާ ނަމަ، އެއީ އިންސާފު ނެތުން ފަދަ ކަމެއް: ޝަހުދީ

ދެއަހަރު ނުވާ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވުމުން، މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ދެއަހަރު ނުވާ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވުމުން، މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި

ސާޅީސް އަހަރު ނުވާ އެންމެންނަށް ހިމަބިހީގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ދެއަހަރު ނުވާ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި ކާފައާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ދެއަހަރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކާފައާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާ އުފުލައިފި