ގެއްލިގެން ހޯދާ ފްރާންސްގެ އަންހެންމީހާ ހޯދަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮރަޕްޝަން ފެތުރޭ ސަބަބު ހޯދާ، ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ކޮރަޕްޝަން ފެތުރޭ ސަބަބު ހޯދާ، ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ޕްރިންސިޕަލް ތޯހާ: މައުލޫމާތު ހޯދާ! މަސައްކަތް ދަސްކުރޭ!

ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދާ ކޮމިޝަންގައި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހަނާ

ފުރަތަމަ 90 ދުވަސްތެރޭ ކަޅަވަރު މިސްކިތް ހޯދާ، ރާވަނީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހޯދާ އަލުން ރާވަނީ

އަހަންނަކީ ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހެއް: ނިކް ޖޯނަސް

މީރާ އިން ފައިސާ ހޯދާ ދެ އުސޫލެއް ލުއިކޮށްފި

މީރާއިން ފައިސާ ހޯދާ އުސޫލުތަކެއް ލުއިކޮށްފި