އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު މަނާ

އީދާއި ދިމާކޮށް ޖޫން 4 އަދި 5 ގައި ހަވީރު ވަގުތު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި

ސީރިޔާ އަދި ޢާޒާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ފަންޑުރައިޒިންގ އިވެންޓު މިއަދު ހަވީރު!

ހައިކޯޓުން އަލުން ބަލަން އެންގި ހަވީރު މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އޭދަފުށި- ވިކްޓަރީ މެޗުން ވެޓެރަންސް މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ދިވެހިންގެ މާހެފުން މިއަދު ހަވީރު

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދުބެލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު

“ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް 2019” އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

މާދަމާ ހަވީރު ސިފައިންގެ ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތްތަށް ބާއްވަނީ