ގޯތި ލިސްޓް އިއުލާނުކުރުން މިއަދު ހަވީރު

"އުރީދޫ އީދު މަޖާ" ކުޑަކުދިންގެ ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހަވީރު ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި

ޕޮއިޒްގެ އިއްޔެގެ ހަރަކާތައް ބޮޑު ތަރުހީބެއް: ހުޅުމާލޭގައި މިއަދުވެސް ހަވީރު ކުޑަކުދިންނަށް، ރޭގަނޑު ބޮޑެތި މީހުންނަށް

ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް! މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ހަވީރު ފުރާނެ އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދ

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މިއަދު ހަވީރު ފުރާނެ އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުން ފުރަން ފަށާނީ މި މަހު 12 ގަ! އެންމެފަހު އިހްޔާ ފޯރަމް މިރޭ ބާއްވަނީ

ހައްޖުވެރިން މިއަދު ހަވީރު ފުރަން ފަށާނެ، އެއަރޕޯޓަށް ވީހާވެސް މަދު ބަޔަކު ދިއުން މުހިއްމު

މި އަހަރު ޙައްޖަށްދާ ޙައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިއަދު ހަވީރު!

ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިއަދު ހަވީރު ފުރާނެ

މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު މިއަދު ހަވީރު

މިއަހަރު ޙައްޖަށްދާ ޙައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މިއަދު ހަވީރު ފުރާނެ