ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްސާ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ހަވީރު 16:45ގައި

އުރީދޫން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިންގް ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހަވީރު

​ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިނުގައި ބާއްވާ އެއްވުން މިއަދު ހަވީރު

"ފަލަސްޠީނާއި އެކު ދިވެހީން" ސައިކަލު ބުރު މިއަދު ހަވީރު!

"އަހަރެމެން ފަލަސްތީނާއެކު" ބޮޑު އެއްވުން މިއަދު ހަވީރު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް/އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން: ބަނގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖޭ ކުޅޭ މެޗް ހަވީރު 4:00 ގައި

ފަލަސްތީނާއިއެކު ތިބިކަން ހާމަކޮށް މާދަމާ ހަވީރު ވެހިކަލް ބުރެއް

މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތު 17 ނޮވެމްބަރުގެ ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި

މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުން ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު!

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރެއްވި 17 އިގެ ހަވީރު