މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޤާސިމްއާ ވެރިކަން ހަވާލުކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުއްލި ޤައުމީ މަޖިލިސް ހަވީރު ބާއްވަނީ

"ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް އިންޑިއާ" އެވޯޑް "ހަވީރު"ގެ އަލީ ނާފިޒަށް

އެފްއޭ ކަޕުން ހަވީރު އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި

އެފްއޭ ކަޕުން ހަވީރު އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި

އެފްއޭ ކަޕުން ހަވީރު އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިނާއި ކޯޗުން ހޮވައިފި

"ހަވީރު"ގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލޯންޗުކޮށްފި