ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިރޭ

ހަވީރު އެވޯޑް ހައްގުވަނީ ދަގަނޑޭ އަށް: އުމެއިރު

ހަވީރު އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ދަގަނޑޭ، ސެންޓޭ، އުމެއިރު، ނިޔާ އަދި ބަކާ

އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗުގައި ސީޝެލްސްގެ ނޮދާން ޑައިނަމޯއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ މިއަދު ހަވީރު ނިކުންނަނީ

"ހަވީރު"ން މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ހަވީރު ބާސްކެޓްބޯޅަ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

މިއަހަރުގެ "ކުރިކެޓް ހަވީރު" މާދަމާ ރޭ

މާދަމާ ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާކުރިކަން އިއުލާނު ކޮށްފި

މާދަމާ ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާކޮށްފި

"ހަވީރު" ވިއްކާލުން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލާފައި: ޗެއާމަން