އައްޑޫގައި ހުންނަ ހަވީރު ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

"ހަވީރު"ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަދްޝަން ދޫކޮށްލައިފި

ފޮޓޯ ނަގައިގެން "ހަވީރު"ގެ އަދްޝަން ހައްޔަރު!

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިއު މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗްގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ހަވީރު ޕޯލް: ސަރުކާރު "ފެއިލް"

ހަވީރު ޕޯލް: ސަރުކާރު "ފެއިލް"

ހާއްސަ ހަފުލާއެއްގައި ދަގަނޑޭއާ ހަވީރު އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފި

ހާއްސަ ހަފުލާއެއްގައި ދަގަނޑޭއާ ހަވީރު އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފި

ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އޭދަފުށްޓާއި މާޒިޔާ މިއަދު ހަވީރު

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދަގަނޑޭ