މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިނާއި ކޯޗުން ހޮވައިފި

"ހަވީރު"ގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލޯންޗުކޮށްފި

"ހަވީރު"ގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލޯންޗުކޮށްފި

ޒޯން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު

ކ. ހުރާގައި، ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ތަރިންގެ ހަވީރެއް

ކ. ހުރާގައި، ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ތަރިންގެ ހަވީރެއް

ކ. ހުރާގައި، ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ތަރިންގެ ހަވީރެއް

ފާރިސްގެ މެސެޖެއް ލީކުވި ކަމަށް ބުނެ "ހަވީރު"ން ފެތުރި ޚަބަރު ޕީޕީއެމްއިން ދޮގުކޮށްފި