އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ޖަޕާނަށް މިއަދު ހަވީރު ބިންހެލުމެއް އައިސްފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ ހަވީރު

އެތުލެޓިކްސްގެ އިންތިހާބު މާދަމާ ހަވީރު

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2012: އެމްބީއޭ އިންވިޓޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ގަދަ ފަހެއް ކަނޑައަޅައިފި

ޝަހީބުގެ އަގު "ހަވީރު" ން ވަޒަންކޮށްފި

2011 ގައި "ހަވީރު" ގެ އެންމެ އުފެއްދުންތެރި ނަންތައް

ހަވީރު ނިއުސް ޓީމަށް ސާބަސް!