އިތުރު ތިން ޖަމާއަތެއްގެ ޙައްޖުވެރިން މިއަދު ހަވީރު ފުރައިފި

“އިސްލާމިކް ފެއަރ” މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވައިފި

ނައިޓް މާކެޓް ހަވީރު ގަޑީގައި ވެސް ބާއްވަން ފަށައިފި

ދިވެހި ލީގް، ދެ ވަނަ ބުރު: ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ މޮޅު ކުޅުން ތެރިންނާއި، ކޯޗާއި މޮޅު ރެފްރީން ނަން އިއުލާން ކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ލީގު: ވިކްޓްރީ، ވެލެންސިއާ މެޗު މިއަދު ހަވީރު، ވީބީ، މާޒިޔާ މެޗު މިރޭ

ވާރޭގައި ޖެހުމުން ކެންސަލްކުރި އަންހެނުންގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ބަކާ، ލޯންގޭ އަދި ފަޒްލީ ހޮވައިފި

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2010: ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބަކާ

އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ކުލަގަދަކޮށް ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް މާދަމާރޭ ބާއްވަނީ

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް މިމަހުގެ 28 ގައި