ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިން އިވެންޓެއް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި!

އިދިކޮޅުން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވަނީ!

އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު މުޅި ރާއްޖޭގައި "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތެއް ހިންގަނީ

އެލައިޑް، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަދު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި

މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ފަސް ކުރި "އެލައިޑް ފެސްޓް" މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަނީ

މިއަދުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުން ހަވީރު 5:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓްލުން ހަވީރު ފަހެއް ޖަހަން ދެން އިތުރު ކުރަން ނިންމައިފި

ޑިމޮކްރަޓްސްގެ މުހިންމު ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު 3 ޖަހާއިރު

ތިންވަނަ ލިބުނު ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އުފާ ފާޅުކުރަން ހަވީރު ސައެއް ބާއްވަނީ