ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމާއި ޕާކިސްތާން ގައުމީ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗު މިއަދު ހަވީރު ލާމު ގަމުގައި

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަދު ބާއްވައިފި

ރޯދަމަހު ހަވީރު މާލޭގައި މުދާ އުފުލުން މަނާ

ރޯދަމަހުގެ ދުވާލު މުދާ އުފުލޭނެ ވަގުތަކީ 9 އިން ހަވީރު 4:30 ކަމަށް ނިންމައިފި

ރޯދަ މަހު ހަވީރު 4:30 އިން ރޭގަނޑު 8 އަށް މުދާ އުފުލުން މަނާ، އުސޫލާ ހިލާފްވެއްޖެ ނަމަ ޖޫރިމަނާ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް މިއަދު ހަވީރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ހަވީރު ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖައްސަނީ

އެމްޑީއޭއިން އެމްޑީޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ފަށައިފި، ހަވީރު ޕީޕީއެމްއާ ބައްދަލުކުރާނެ

މިއަދު 2 އިން ހަވީރު 4 އަށް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

މަޖާ ގޭމުތަކާއެކު، އެސްޓީއޯގެ އެއް ދުވަހުގެ ސޭލް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ