ސްކޫލް އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް މިއަހަރު

ކިޔެވުން ނިމި ދޮޅު މަހުގެ ސްކޫލް ބަންދު ފެށިއްޖެ

ސްކޫލް ބަންދާ ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް ބާރުބޮޑުވެއްޖެ

"ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން ކޮޕިއާ ޕްލަސް އިން ފަށައިފި

ކްލިކް ކޮލެޖުން ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަށް އާ ދޮރެއް

ރަކީދޫގައި ސްކޫލް އެޅުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މަސައްކަތް ފަށައިފި، ސްކޫލަށް ނަންދިނުން އެކަށީގެންވަނީ އިބްތިހާލްގެ ހަނދާނުގައި

އެމްއީއެސްގައި ހަދަނީ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް، ފަށާނީ ގްރޭޑް 1-6 އަށް

މާލޭގައި އައު ސްކޫލެއް ހުޅުވަނީ، ނަމަކީ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

އަށްޑިހައަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު އިންޓަރ ސްކޫލް ރޯވިން ބީޗު ސްޕްރިންޓް ކުރިއަށްދަނީ

ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި