އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ސަރަހައްދުން ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ތިލަދުންމަތީގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް މާޗުމަހު!

ގައުމީ ފެންވަރުގެ އަދަބީ ދެ މުބާރާތަކުން ރަން ވަނަ ހޯދި މިލަންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލާއި ސަލާހުއްދީން ސްކޫލް ނިންމަން ބުނި ދުވަހަށް ނުނިންމުނު

ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ ގިޔާސުއްދީންގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އެމެރިކާގައި 6 އަހަރުގެ ސްކޫލް ދަރިވަރެއް މުދައްރިސެއް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

ފީވަކު ސްކޫލް ތަރައްގީކުރުމަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމެއް

އެފްއޭއެމް އިންޓާ ސްކޫލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސީއެޗްއެސްއީއަށް