އެމް.އެމް.އައިގެ "ސްކޫލް ހޮލިޑޭ އެކްސްޓްރާވެގެންޒާ" ބޮޑު ތަރުޚީބެއް

ކައުންސިލްއާއި ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކޮށްފި

ެިއިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރިން ގެއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ އެންމެބޮޑު ސްކޫލަށް ހުރަވީ ސްކޫލް ކިޔަން ނިންމައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ނާސްތާއަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

ވިމެންސެންޓަރގެ ސްކޫލް ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމްތަށް މިފަހަރު ވަރަށްތަފާތު

މާލޭ ފެނުއަޑީގައި: ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޗައިނާގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ޗައިނާ އަންހެނަކު ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންތަކަކަށް ހަމަލާދީފި

ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ރީބްރޭންޑުކޮށް ސިންގަރޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ