ފްލައިން ސްކޫލް ސަރުކާރަށްވުރެ މަތީގައި، ދަރިވަރުން ބިރުވެރިކަމެއްގައި، ޓީޗަރުން ހަޅުތާލުގައި!

ވޮއިސް އަދި ސަލަފް ޖަމުޢިއްޔާ ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް!

ލިރާރު: ސްކޫލް ނިންމާލުމަށްފަހު ވެލްޑިންގގެ ދާއިރާއަށް، މިއަދު އެންމެ އުހުގައި!

ސްކޫލް ބަސް ދަތުރުގެ ވައުދާއެކު އެމްޑީޕީ މާލެ ސިޓި މެނިފެސްްޓޯ ނެރެފި

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު ނިމުމާއެކު އުނގޫފާރުގެ ސްކޫލް ތަކުގައި މާދަމާ ކިޔަވައިދޭންފަށަނީ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު ނިމުމާއެކު އުނގޫފާރުގެ ސްކޫލް ތަކުގައި މާދަމާ ކިޔަވައިދޭންފަށަނީ

ސްކޫލަށް ވެއްދުމާއި ސްކޫލް ބަދަލުކުރަން އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ހަތް އިސްލާހެއް

6 ރަށެއްގެ ސްކޫލް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލޭގައި ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ލަންކާގައި މޫނުބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށް، 1،000 އިސްލާމީ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި