ދިރާގުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ދިރާގުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވަނީ

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި

މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގާޒީ ސްކޫލަށް

13 އަހަރުން ދަށުގެ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންކަން ގާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފި

މިލަދޫ ސްކޫލް ތިޖޫރި ވަގަށްނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފައިސާއާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިލަދޫ ސްކޫލް ތިޖޫރީން ވަގަށް ނެގި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބައެއް ފައިސާ ހޯދައިފި

ރޯދަމަހު ސްކޫލް ގަޑިތައް އިއުލާންކޮށްފި

މިލަދޫ ސްކޫލް ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގައިފި

މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ސީއެޗްއެސްއީ ބަލިކޮށް ވިލާއިން ތަށި އުފުލާލައިފި