މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަލުން ބާއްވަނީ

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހަމްދާނަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ އެމްޑީޕީން އަލުން ބާއްވަނީ

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހަމްދާނަށް

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހަމްދާނަށް

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓް މަދަނީ އަބްދުﷲ އަށް

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕީޕީއެމް އިން ހުޅުވާލައިފި

މާވަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ނިންމައިފި

ޕީޕީއެމް މާވަށު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީވެސް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްޑީޕީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އާރިފްއަށް