ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުކަމަށް ހޮވުނީ އައިފާން!

ބޮޑު ތަފާތަކުން މެދުއުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރޯޒޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާގެ ނަތީޖާއިން ސަލްމާ ކުރީގައި

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ނަރީޝް ކަށަވަރުކޮށްފި

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރަކަށް ހޮވުނީ ހެރިންސް އައްލޮ!

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރަކަށް ނަރީޝް އިންތިޚާބުވެއްޖެ

ރިޒްނާ ބަލިކޮށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޝުޖާ ކަށަވަރުކޮށްފި

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފިލިޕަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރަނީ

އިރުދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަލީއަށް