މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނެރުމުގައި މެމްބަރު ޝިޔާމަށް އަނިޔާ ލިބުނު މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމެޓީން ބަލަން ފަށައިފި

މެމްބަރު ޝިޔާން ޗައިނާ މީހުންނާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރުމުން ހުއްޓުވައިފި

ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ދަރިވަރެއްގެ އެއް އަހަރުގެ ފީ އެމްއެމްސީ މެމްބަރު ޝަފާއު ސްޕޮންސާ ކޮށްފި

ހުސްވެފައިވާ އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޑރ. ޒާހިރުގެ ނަން ފޮނުވައިފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޑރ.ޒާހިރު ނަން ފޮނުވައިފި

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމަށް، ނިޒާރުގެ ހޫނު ރައްދެއް!

މެމްބަރު ސައުދު ދެއްވަދޫއަށް ފެނާއި ސެނެޓައިޒާ ހަދިޔާކޮށްފި

މެމްބަރު ޖީހާންގެ ފިރިކަލުންގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް! ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ!

މެމްބަރު ވައްޑޭގެ ސުވާލެއް: "ޝެއިޚުން" ގެ ފަގުޑީގައި ތިބެގެން މި ކުރަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ނޫންބާ؟