މެމްބަރު ޔާސިރުއާއި މޭޔަރު އާތިފް ޑިމޮކްރެޓްސް ދޫކޮށް އެމްޑީޕީއަށް!

ޑިމޮކްރެޓްސް ދޫކޮށް މެމްބަރު ޔާސިރު އަދި މޭޔަރު އާތިފް އެމްޑީޕީއަށް!

ތިނަދޫ ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒަލީފް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަަށް ވެސް ސަރުކާރު އޮތީ ދަރާ ވިކިފައި: މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު

ކުރީގެ މެމްބަރު ފަލާހު އަލުން ޕީޕީއެމަށް

ކުރީގެ މެމްބަރު ފަލާހު އަލުން ޕީޕީއެމަށް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ފަލާހު މިރޭ ޕީޕީއެމް އަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ މެމްބަރު ފަލާހު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރަނީ!

މެމްބަރު ޒަރީރު އިބްރާހިމް އަބްދުﷲއާ ދެކޮޅަށް ދެއްވި ބަޔާން ބަދަލުކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް މެމްބަރު ރިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ