މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވުމުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، 7 އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރ އަތޮޅުން އދ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް

މޫސުން ގޯސް، މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވޭ!

24 ގަޑިއިރަށް ވެސް މޫސުން ގޯސް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވައިޓްއެލާޓްގައި!

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި