ބިލެއްދޫ، މާބައިދޫ އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓްލާން ފަށައިފި

މާބައިދޫއާއި މުލަކު ބައި އިލެކްޝަނަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ޕީޕީއެމުގެ ވަފުދެއް ފުރައިފި

މ.އަތޮޅު މުލަކު މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އަވަސް އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވުމަށް މުލަކު ކައުންސިލްތަކުން އެދެފި

މުލަކު ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ

މުލަކު ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

މުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ފެނުނު ހަށިގަނޑުގެ ޑީއެންއޭ ނެގުމަށްފަހު ވަޅުލައިފި

މުލަކު ފަޅުތެރެއިން އިންސާނެއްގެ ކަށިގަނޑުގެ ބައެއް ފެނިއްޖެ

މ.މުލަކު ބަނދަރު ފަޅުތެރޭން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ފެނިއްޖެ

މުލަކު ގޮނޑުދޮށުން އިންސާނެއްގެ ކަށިގަނޑުގެ ބައެއް ފެނިއްޖެ