މުލަކު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ޒަމީރަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މުލަކު ސްކޫލަށް އެހީދެއްވި މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މުލަކު ސްކޫލަށް 100،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ރައީސް ވަހީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން މުލަކު ސުކޫލަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މުލަކު ސްކޫލަށް 100،000ރ. ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

މުލަކު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަންކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިލެއްދޫ އާއި މާބާއިދޫ އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑިވެސް ޕީޕީއެމަށް

ބިލެއްދޫ، މާބައިދޫ އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓްލާން ފަށައިފި

މާބައިދޫއާއި މުލަކު ބައި އިލެކްޝަނަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ޕީޕީއެމުގެ ވަފުދެއް ފުރައިފި