ކޯލިޝަން ނުހަދައި ހުންނާނީ އޮޕޮޒިޝަންގައި، އަންނަ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނަން: އުމަރު

އުންމީދު އާ ކުރަމުން، އުމަރު ނިންމީ ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހެން

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ނުކުރަން އުމަރު ނިންމައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން އުމަރު ނިންމައިފި

އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ޕްރެޝަރު ކުރަން އުމަރު ނިންމީ އިދިކޮޅުގައި ހުންނަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: ދެވަނަ ބުރުގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާމެދު އުމަރު މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް އުމަރު ނަސީރު ނިންމަވާގޮތް މިރޭ ހާމަކުރަނީ

ދެވަނަ ބުރުގައި ނިންމާ ގޮތެއް އުމަރު މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވަނީ

އޮތީ ކޮރަޕްޝަނުން އޭ ފާސް އޮތް ދެ ޕާޓީ – އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން: އުމަރު

ދެވަނަ ބުރާއިމެދު އުމަރު މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ