ހުސެއިން އަބްދުﷲ: ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ އެއް ތަނބު

ހުސެއިން އަބްދުﷲ: ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ އެއް ތަނބު

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަ ވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސް ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސެއިން އަބްދުﷲ ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަ ވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ ކޮވިޑް ބަލީގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ކުވައިތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުވައިތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ގުޅުއްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި