އަބްދުﷲ ޖަމީލުގެ ހަނދާނުގައި މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް

މަރުހޫމް އަބްދުﷲ ޖަމީލްގެ ހަނދާނުގައި މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް

އަބްދުﷲ ޖަމީލްގެ ހަނދާނުގައި މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް

އަބްދުﷲ ޖަމީލްގެ ހަނދާނުގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް ހުޅުވަނީ

އަބްދުﷲ ޖަމީލް ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލައިފި

އަބްދުﷲ ޖަމީލް ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލައިފި

ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި އަބްދުﷲ ޖަމީލް ފަސްދާނުލައިފި

އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަވަހާރަވުން: ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށް، ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި

އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ބައިދަނޑިއަށް ގައުމީ ދިދަ ތިރިކުރަން ނިންމައިފި

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަމީލް އަވަހާރަވެއްޖެ