މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ!

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

”އޯ ވަޒަން” އަދި ”ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ” ފަދަ ލަވަތައް ވިދާޅުވި ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ގައުމީ އަޑުގެ ވެރިޔާ ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ ނިޔާވެއްޖެ

ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: އަބްދުﷲ އަލިމަނިކާއި ތަސްލީމް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު!

އަބްދުﷲ އަލީއަށް ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރަން ފަސް ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް!

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: އަބްދުﷲ އަލިމަނިކާއި ތަސްލީމްގެ ބަންދަށް އިތުރު 5 ދުވަސް!

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޮޑެއް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އަލީއާއި ތަސްލީމަށް ދައުވާ އުފުލައިފި