މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވަކިކޮށްދޭން އެމްއާރުއެމްއިން އިލެކްޝަންސްގައި އެދެފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ހުށަހެޅި ފޯމް ބާތިލް ކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި