އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއި ކޮށްފި މަރަދޫގައި ގާއިމްކުރާ ކަސްޓަމްސް ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއ

56.66 މިލިއަނަށް ކަމަދޫގައި ގާއިމުކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

އައްޑޫގައި މުސްކުޅިއަކު ބަނދެ ފޭރުނު މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހަރްދީޕް ސިންގުގެ މަރުގެ ތަހްގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިންޑިއާއިން ކޮށްފި

ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ނުދެވޭގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކޮށްފި

ވޯޓުލާ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 6 އިން 8 އަށް މާލޭގައި ބަރު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑްކުއާޓާ އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ޕީޕީއެމްއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަވިއު ދޭތީ ނިޔާޒަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފި، މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ގޯތި ދިނުން ލަސްވާތީ ގަމު ކައުންސިލް ދޮށުގައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި!

“ދެންމެ” ނޫސް ހިންގާ ފަރާތް ހޯދަން އިޢުލާނު ކޮށްފި މެމްބަރެއްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އެމްއެމްސީ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޖުލައި 2 ގެ ނިޔަލަށް! ސްޓޫޑެންޓް ޖާނަލިޒަމް ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޕޮންސަރ އަކ