ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކާންޔޭ އަނެއްކާ ޓްވިޓާއިން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

ވިނަރެސް ފްލެޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ނިންމައި ހަވާލު ކޮށްފި

ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފި

އަލަމްގިރި ކޭސް: ދެ މަސް ފަހުން ފުލުސް މީހާގެ އަދަބު އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ވޭނަކަށް އަރުވައިގެން ދިޔަ މީހަކު ޕެރަލައިޒް ވި މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގައި 5 ފުލުހަކަށް ދައުވާ ކޮށްފި

48 ދަޅު ބަނގުރަލާއެކު ފޭސްދެއަކުން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދުވާފަރު ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި