މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަކުން ގުޅާލަނީ

ސައުވީސް ގަޑި އިރު ކަރަންޓް ޔަޤީނެއް ނޫން - ފެނަކަ އެމްޑީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 70 އިންސައްތަ ކަރަންޓް އިރުގެ އަލިން އުފެއްދުން - މިނިސްޓަރ

ނެއްލައިދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގެއްލުން ދިނުމަށްފަހު ކަރަންޓް ކަނޑާލި ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފި

އޭދަފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

އޭދަފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަރަންޓް ސާމާނު ތަކަކާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދުއަށް އެއް ވިއުގައަކުން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި

މުޅި ރާއްޖެއަށް ކަރަންޓް އަގުހެޔޮ ކުރިކަން ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޖީނެއް މަރާމާތު ކުރާތީ ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފި