އައްޑޫގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިގައިވާ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރަނީ

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ޔޫކްރެއިންގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ވިލާތުގެ ވިއުގައާއި ގުޅާލައިފި

މިއަދު ހަވީރު ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ލަންކާގައި ކަރަންޓް 500 ޕަސެންޓް ބޮޑު ވެދާނެ

ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވިޔަސް ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑު ނުކުރާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މައްސަލަ މުޅިން ހައްލުވުމަށް ތިން ދުވަސްވަރު ނަގާނެ، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރޭ: ފެނަކަ

ބޮޑު އިންޖީނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ