ކަރަންޓް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިން ފަށައިފި

ކަރަންޓް ޝޯޓްތަކުން ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ކަރަންޓް ކެނޑެނީ އެންމެ ބޮޑު ތިން އިންޖީނު އޯވަހޯލް ކުރާތީ: ސްޓެލްކޯ

ފީވަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ޕެނަލްބޯޑުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މުޅިރަށުން މިރޭ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓް ޝޯޓަކުން މާފަންނު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ