ހުޅުމާލެއަށް އަލުން ކަރަންޓް ދީފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކާއިއެކު ހުޅުމާލޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މަގޫދޫ ފެނާ ނަރުދަމާ ކަރަންޓް ގާއިމުކޮށް ނިމުން

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަން އެއްބަސްވުމަކަށް

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލްގައި ހިމަނަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޖޫންމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލާއިއެކު ކުނީގެ ބިލް ހިމެނޭނެ

ލިބުނީ 800 ކިލޯވޯޓްގެ އިންޖީނެއް، ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލެއްނުވާނެ!

އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ވައުދު: ކަރަންޓް ހިލޭ، ގޭސް ގަންނަން 500ރުޕީސް، ޕެންޝަން ސްކީމެއް!

ކަރަންޓް ބިލް 34 ޔުނިޓަށް ވުރެން ދަށް ނަމަ ކުނީގެ ބިލެއް ނުފޮނުވާނެ: ވެމްކޯ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ގޮސް ގިނައިރުތަކެއް ވެއްޖެ