''ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ކުއްޔަށް ބަދަލުގެންނާނީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ގެއްލުން ނުވެ، ސަރުކާރަށް ވެސް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް''

ސްކޫލަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ސްކައުޓް ގްރޫޕެއް

ލައިލަތުލްޤަދްރި ވިލޭރޭ ޙާޞިލުކުރުމަށް ޘާބިތު ނުވާ ބިދުޢަވެރި ކަންކަން ކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑުވެދާނެ!: މުފްތީ މެންކް

ޤާޟީ ފަރުހާދު ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާ ކަމަށް ނިންމަވައިފި

ހާޒިރު ނުވާ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ޖާބިރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދޭން އެދިވަޑައިގެންފި

ކ. މާފުށީގެ ރަށްވެއްސަކަށް ނުވާ ނަމަ ގޯތި ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވާ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީގެ ރަށްވެއްސަކަށް ނުވާ ނަމަ ގޯތި ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވާ ގޮތަށް އުސޫލަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އާއިލާ އަށް ހަބަރެއް ނުވާ މީހަކު ހޯދަނީ

ތައުބާ ނުވާ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރިން: ހުތުބާ

18 އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު ދުއްވި ސައިކަލެއް ބަހުގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ