އޮޅުވާލައިގެން އުމުރުން 16 އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސް، ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހުނަށް ލިބުނީ ލުޔަކަށް ނުވާ ލުޔެއް!

ރަށަށް ދާން ކުރިން ރަޖިސްޓާ ނުވާ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތެއް

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!: "ބޭރުފުށަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ނުވާ ކިތަންމެ ފަހަރެއް އާދޭ!"

ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކު އެޅުވުން ނުރައްކާތެރި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ދޫކޮށްލާތާ 14 ދުވަސް ނުވާ ރަށްތަކުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

މޮނީޓަރިންއަށް ފަހު 28 ދުވަސް ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ