ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މަޝްވަރާ ހޯދާ މިންވަރު ކުޑަ: ޙަސަން ލަޠީފު

ބޭސްފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ދަރިވަރުންނަށް ކާޑު ލިމިޓް އިތުރުކޮށްދޭނަން: ބީއެމްއެލް

ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ރިސޯޓުތަކުން "ހަދިޔާ" ހޯދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ބޭސްފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ، ކާޑު ލިމިޓް އިތުރުކޮށްދޭނަން: ބީއެމްއެލް

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެކި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ނިސްބަތް ދަނީ އިތުރުވަމުން: ޑރ. އަފްޒަލް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

މޭޔަރު ކަމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ފްލެޓު ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފްލެޓު ހޯދާ ދޭނަން: މުއިއްޒު

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދާ މީހުންގެ 64 ޕަސެންޓު މީހުންނަކީ އަންހެނުން

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދާ މީހުންގެ 64 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން

އިސްދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދާ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި